In de kijker:

Nieuwe workshops NT2-docenten

 
 
U bent hier: CTO - lager onderwijs PROJECTEN

Projecten - het lager onderwijs

Talensensibilisering in de meertalige klas en school


 • Opdrachtgever(s): Vlor

 • Projectpartner(s): Onderzoekseenheid Taal & Onderwijs (KU Leuven), Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent)

 • Periode: 01-05-2011 tot 15-10-2011

 • Korte omschrijving:

  Deze literatuurstudie beoogt via een synthese van relevante beschrijvende en experimentele studies enerzijds en via een bevraging van Vlaamse en internationale experts anderzijds een helder conceptueel kader aan leerkrachten en directies aan te bieden voor de concrete toepassing van talensensibiliseringacties alsook hun inpassing in een talenbeleid op Vlaamse scholen. In een aantrekkelijk boekje worden effecten, inspirerende praktijkvoorbeelden en handzame tips verzameld die leerkrachten en schoolteams toelaten efficiënte en effectieve talensensibiliseringsactiviteiten in de klas en op school op te zetten. Begeleiders, opleiders en coördinatoren vinden meer achtergrondinformatie en handvaten voor duiding en ondersteuning van de klas- en schoolpraktijk in een uitgebreider wetenschappelijk rapport.

 • » Lees meer

 • Doelgroep:

  leerkrachten (kleuter/lager/secundair), directie, coördinatoren (GOK/zorg/OKAN), onderwijsbegeleiders, lerarenopleiders


 • Methode:

  Deze literatuurstudie bevat drie onderdelen:

  1. een kritische review en synthese van het bestaande onderzoek;
  2. een bevraging via mail en skype van buitenlandse experts op het vlak van talensensibilisering en meertalige praktijk in de klas/school
  3. een focusgroep van Vlaamse deskundigen (o.a. nascholers, onderwijsbegeleiders, onderwijsonderzoekers) met praktijkervaring op het domein van talensensibilisering in het onderwijs.

  Deze drie onderdelen worden stapsgewijs uitgevoerd waarbij elke stap voortbouwt op informatie uit de vorige stap.


 • Contactpersoon:
  Koen Van Gorp

 • Promotor:
  Koen Van Gorp (Promotor), Lies Sercu (Co-promotor), Piet Van Avermaet (Co-promotor)

 • Publicatie(s) in verband met dit project:
  • Frijns, C., S. Sierens, K. Van Gorp, P. Van Avermaet, L. Sercu & M. Devlieger (2011)
   't Is goe, juf, die spreekt mijn taal! Literatuurstudie praktijkgericht onderwijsonderzoek in opdracht van de Vlaamse OnderwijsRaad (Vlor).
   (PDF-document)
   Leuven/Gent: KU Leuven/UGent

   Dit wetenschappelijk rapport is bedoeld voor wie meer wil weten of verdieping nodig heeft om talensensibiliserende klaspraktijken te duiden en te ondersteunen: didactici, pedagogische begeleiders, nascholers, lerarenopleiders, maar ook directies en het zorg- en GOK-kader binnen een school.


« Terug naar het projectenoverzicht