U bent hier: CTO - lager onderwijs Start

Welkom bij de sectie lager onderwijs

 
Om ten volle te kunnen profiteren van het onderwijs dat ze aangeboden krijgen, hebben kinderen heel wat taalvaardigheid nodig: ze luisteren naar instructies, vatten het groepswerk samen, lezen over de ontdekking van Amerika, schrijven een e-mail naar de directeur, enzovoort.

Voor veel jongeren is de typische schooltaal waarin leerinhouden worden aangeboden, een nieuwe taal die ze nog moeten leren. Een onvoldoende beheersing van die schooltaal vormt vaak een struikelblok voor hun schoolsucces.

Via de taakgerichte aanpak van het taalonderwijs die het CTO voorstelt, kan de taalvaardigheid opgebouwd worden die kinderen op school en in de maatschappij nodig hebben.

Het CTO ondersteunt leerkrachten daarbij door onderzoek, materialen en opleidingen te ontwikkelen gericht op het taalvaardiger maken van leerlingen in de schooltaal


Contact

Goedele Vandommele, co├Ârdinator onderzoek en onderwijsondersteuning
goedele.vandommele @kuleuven.be
016/32.53.70

Aanbod Professionalisering

Ontdek onze workshops voor het lager onderwijs.

themas


Project in de kijker

Validiv

letterbeeldValidiv staat voor 'Valoriseren van Linguïstische Diversiteit' en is een project dat het Centrum voor Taal en Onderwijs uitvoert in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit van Gent. De onderzoeksresultaten van het project Validiv en de tools die in dit kader werden ontwikkeld werden eind december 2015 voorgesteld op de studiedag 'Validiv' in Gent.

Meer info over de tools:

  • De website Metrotaal - Mind the gap wil basisscholen, hun leerkrachten en hun begeleiders stimuleren en inspireren om aan de slag te gaan met talendiversiteit. Bekijk de website
  • Bekijk hier de electronische leeromgeving E-Validiv
  • Het boek 'Omgaan met talige diversiteit in het basisonderwijs' is vanaf maart 2016 beschikbaar bij Uitgeverij Acco: Naar de bestelpagina

Bekijk de projectfiche