U bent hier: CTO Start Vormingsaanbod

Vormingsaanbod van het CTO

« Keer terug naar het overzicht

Materialensessie: Inspelen op laagtaalvaardige leerlingen door middel van krachtige materialen (Hasselt) (inschrijvingen afgesloten)

Formule: In open aanbod (vaste data)
Vorm: Workshop
Onderwijsniveau: Kleuteronderwijs
Onderwijsniveau: Lager onderwijs
Onderwijsniveau: Kleuteronderwijs + lager onderwijs
Opleidingscheques: Nee
Beschrijving: Hoe maak je je lessen aantrekkelijk en effectief voor álle leerlingen? Wat is het belang van betrokkenheid en motivatie voor het (taal)leren van leerlingen en hoe zet je daarop in? Hoe pas je je ondersteuning aan aan de noden van je leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat ook die taalzwakkere leerling tot leren komt?

In deze interactieve workshop en bijbehorende terugkomsessie denken we samen na over de basisprincipes van een gedifferentieerde klaswerking. We bouwen een krachtig kader op en denken van daaruit na over de elementen die je kan bespelen om verschillen tussen leerlingen op te vangen, bv. werkvormen, instructie.... We verkennen een aantal bestaande materialen en taken die je kan gebruiken om álle leerlingen meer te betrekken binnen een rijke klascontext. Je maakt kennis met een kijkwijzer om lesmaterialen te screenen met het oog op een diverse groep en past deze toe op de materialen die voorhanden zijn in het Educatief Centrum. Daarbij krijg je de kans om materiaal uit te lenen, een concrete les uit te werken en ervaringen uit te wisselen met de andere deelnemers.

Tijdens de terugkomsessie wisselen we uit over de uitgewerkte lessen en de uitgeprobeerde materialen. Van daaruit denken we na over authentiek en functioneel (taal)leren en de moeilijkheidsgraad van taken. Samen met collega's van andere scholen denk je na over hoe (aanpassingen in) taken nog beter kunnen aansluiten bij het individuele leerproces van de leerlingen.
Meer info:Deze vorming is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen het CTO en het Provinciaal Flankerend OnderwijsBeleid. Het Provinciaal Flankerend OnderwijsBeleid biedt ondersteuning aan het brede onderwijsveld om elk kind, elke jongere te begeleiden op zijn/haar weg naar zijn/haar juiste plek in de samenleving.
Doelgroep:Leerkrachten, zorgleerkrachten en -coördinatoren, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het lager onderwijs
Duur:2 dagdelen van 3 uur
Datum(s):materialensessie: donderdag 21 februari 2019, van 9.30 tot 12.30 uur
terugkomsessie: donderdag 14 maart 2019, van 9.30 tot 12.30 uur
Locatie:De vorming vindt plaats in Hasselt. De juiste locatie krijg je na inschrijving.
Prijs:€ 100 per persoon
Minimum aantal deelnemers:15
Maximum aantal deelnemers:20
Uiterste inschrijvingsdatum:2019-02-17
Vormer(s):Ellen Smits